Zavřete oči a představujte si: V koruně stromu šumí listí a bzučí včely, o kousek dál slyšíte vodu zurčící v potoce, nadechnete se a cítíte vůni květů na louce, do týla vás hřejí paprsky slunce a vítr vám čechrá vlasy, zpomaluje se vám tep, zklidňuje mysl a na tváři se rozlévá spokojený úsměv. Cítíte to? Přírodu milujeme a velmi dobře si uvědomujeme, jak moc jsme s ní spjatí – přináší nám obživu, volnost a relaxaci. Proto stojí za to chovat se k ní co nejšetrněji.

Zelená už od výroby

Přechod k čisté elektromobilitě představuje jen část snah o snížení ekologické zátěže automobilového průmyslu. Všechno totiž začíná už při samotné výrobě auta. Rozsáhlost výrobních provozů umožňuje najít spoustu příležitostí pro úspory a zefektivnění. Často stačí drobné změny, které díky synergickému efektu přinesou velká zlepšení – například pouhá výměna plochých trysek za efektivnější kulaté ve všech obráběcích strojích a technologických pračkách dokáže ušetřit 70 000 m3 stlačeného vzduchu za den.

Další energii uspoří světla v halách, která mají úsporné zářivky a pohybová čidla, výrobní roboty se ve stavu nečinnosti přepínají do stand-by režimu s minimálním odběrem elektrické energie, vyšší efektivitu výrobních zařízení může přinést například i jemnější filtrování hydraulických kapalin. Tato menší zlepšení pak podporují opravdu velké změny, jako instalace řízení vzduchotechniky nebo kompresory s šetrnějším provozem. Výsledkem všech efektivních opatření je úspora takového množství energie, že by klidně mohla napájet malé město s několika tisícidomácností.

GREENFUTURE

Strategie ŠKODA AUTO v oblasti ochrany životního prostředí na třech pilířích: vývoj ekologických aut (GreenProduct), péči o prodejní a servisní síť (GreenRetail) a výrobní provoz (GreenFactory). Aktivity směřující ke snížení zátěže životního prostředí výrobních závodů a logistiky se zaměřují na:

  • snížení spotřeby energií,
  • snížení produkce emisí CO2 a dalších plynů,
  • snížení produkce odpadů, snížení úsporám čerpání přírodních i dalších zdrojů

Už jste někdy viděli Zelenou zebru?

Program GreenZ.E.B.R.A. podporuje zaměstnance ŠKODA v navrhování úsporných opatření a ty nejlepší odměňuje – díky tomu jich od roku 2013 bylo realizováno již přes 240 s celkovou úsporou přes 21 milionů korun.

Koloběh automobilového života

Snížení ekologické náročnosti výroby a provozu auta je věnována velká pozornost, nezapomíná se na něj ale ani v momentu, kdy definitivně doslouží. V takové chvíli ho zákazník může bezplatně odevzdat u vybraných prodejních a servisních partnerů ŠKODA, kde se postarají o jeho ekologickou likvidaci. Stejně tak se dá naložit s pneumatikami, elektronikou či autobateriemi.

Aby nebyla Země za chvíli zavalená autovraky, jsou už při samotném návrhu konstrukce nového vozu vybírány takové materiály a konstrukční postupy, aby byl po svém vyřazení co nejefektivněji znovu využitelný - recyklovat nebo energeticky využít lze naprostou většinu materiálů použitých k výrobě, čímž je množství produkovaného odpadu redukováno na minimum. Část těchto recyklátů pak končí zpět ve výrobě. Starý vůz tak pomáhá na svět tomu novému a tím se koloběh automobilového života uzavírá.

 

ZA KAŽDÉ AUTO JEDEN STROM

Součástí programu péče o přírodu je i její zvelebování. Proto je za každý vůz ŠKODA prodaný v ČR zasazen jeden strom – od roku 2007 jich tak bylo vysázeno už neuvěřitelných 640 tisíc ve více než 50 českých městech a obcích. Velký dík za to patří i zaměstnancům ŠKODA, studentům a dalším dobrovolníkům, kteří při tom pomáhali.

Naslouchejte hlasu přírody

A tím se dostáváme zpátky na začátek, přímo do přírody. Zavřete oči a představte si, že jste v lese. Abyste mohli nasát atmosféru, poslechněte si jeho hlas. Anebo víte co? Vypněte počítač, zamkněte byt a rovnou do něj vyrazte na výlet…